Zaawansowanie kontraktu - stan na październik 2022r.

 

*Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 4% ZKK, tj. 11 688 914,12 PLN netto