Aktualności

Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów układaniem podbudowy pomocniczej, asfaltowej i warstwy wiążącej.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, humusowaniem, jak również układanie podbudowy asfaltowej i warstwy wiążącej. Wykonawca prowadził również prace związane z montażem ekranów akustycznych.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, humusowaniem, jak również układanie podbudowy asfaltowej i warstwy wiążącej. Wykonawca prowadził również prace związane z montażem ekranów akustycznych.