Aktualności

Na zadaniu S5 odcinek 5 Inżynier wydał w dniu 02.11.2022 roku Świadectwo Przejęcia w trybie skl 10.1 WK uznając zasadnicze zakończenie robót na dzień 30.09.2022 roku.
Inżynier Kontraktu w dniu 2 listopada 2022 roku wydal Świadectwo Przejęcia dla Robót objętych Kontraktem wg Subklauzuli 10.1  Warunków Kontraktu uznając całość Robót będących przedmiotem Kontraktu za zasadniczo ukończoną na dzień 30.09.2022 roku.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 w bieżącym tygodniu prowadził prace związane między innymi z: - Przygotowaniem dokumentacji powykonawczej - Prowadzieniem na bieżąco nadzorów autorskich KNA Wykonywano również prace porządkowe w ciągu drogi S5 odc. 5