Interaktywna wizualizacja całej inwestycji tj. ciągu trasy wraz z obiektami oraz wizualizacja obiektów inżynierskich
(w przygotowaniu).