Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, umocnienie pobocza, układanie kostki brukowej, wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z regulacją kratek, montaż piaskowników, czyszczenie mechaniczne studni i kolektorów.