Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, jak również układanie warstwy transmisyjnej z siatek oraz materaca geostatycznego. Wykonawca wykonywał również podbudowę asfaltową oraz warstwę wiążącą i GWN.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2 Wykonawca wykonywał izolację natryskową i izolację z papy termozgrzewalnej. Na obiekcie MS4-4 betonowanie płyt przejściowych oraz izolację natryskową. Na obiekcie WS4-5 układano materac drogowo – mostowy i wykonywano betonowanie płyt przejściowych i izolację natryskową. Na obiekcie WD4-6 wykonywano zbrojenie ustroju nośnego i betonowanie fundamentów oraz poprzecznicy. Na obiekcie MS4-7 wykonywano izolację natryskową oraz izolację z papy termozgrzewalnej i betonowanie kap chodnikowych.  Na obiekcie PZ4-8A wykonywano betonowanie zwieńczeń murów oporowych. Na obiekcie WS4-9 wykonywano zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni betonowej DN1200 oraz wpadowej DN1500, montażu rur DN200, DN300, DN400 i DN600 oraz wpustów. Wykonywano również budowę zbiornika ZB12, ZB14, ZB18 i roboty związane z kolizją wodociągową PW14, PW16 oraz budowę rurociągu.

W branży elektrycznej wykonywano montaż i podłączenie opraw, oraz montaż rur osłonowych dla kabli oświetleniowych.

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się budową studni SKR-2 oraz budową kanału technologicznego.