Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem barier ochronnych, umocnienia poboczy, warstwy wiążącej, układaniem krawężników kamiennych i obrzeży betonowych. 

W branży montowej prowadzono prace związane z montażem reperów stałych oraz umocnieniem skarp kostką brukową. 

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni, rur, wylotów i piaskowników.