Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.03.2021r. ok. godz. 12:00 w m. Rynarzewo nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zmianie ulegnie aktualny przebieg drogi krajowej nr 5. Obecnie funkcjonujący bajpas przy obiekcie inżynierskim zostanie zlikwidowany, a ruch kołowy oraz pieszy zostanie skierowany pod budowany obiekt (WS4-5 / węzeł Rynarzewo). Zmiana ma na celu umożliwienie budowy nasypów trasy głównej przy obiekcie oraz późniejsze wprowadzenie ruchu drogi krajowej na wybudowany obiekt.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do nowo wprowadzonego oznakowania.