[28.11.2019] Dokonany został odbiór robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku 5 przekazanym pod budowę drogi ekspresowej 5 od km 61+354,00 do km 69+554,00 - łączna ilość 2 356,20 m2. GDDKiA Rejon w Bydgoszczy na bieżąco będzie kontrolował stan wyremontowanego odcinka drogi.