Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 w bieżącym tygodniu prowadził prace związane między innymi z: - Przygotowaniem dokumentacji powykonawczej - Prowadzieniem na bieżąco nadzorów autorskich KNA Wykonywano również prace porządkowe w ciągu drogi S5 odc. 5