W dniu 25.03.2021r. rozpoczną się prace związane z budową rurociągu kablowego w ciągu drogi dojazdowej węzła Bydgoszcz Błonie na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie Krajeńskim do ul. Kolejowej w Lipnikach. Prace będą prowadzone etapami i będą miały charakter prac krótko trwających. Czas trwania robót dla każdego etapu szacuje się na 1-2 dni robocze. Większość przewidzianych prac będzie prowadzona poza jezdnią, jednak podczas trwania niektórych etapów należy spodziewać się lokalnego zwężenia jezdni oraz ograniczenia prędkości do 40 km/h.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.