Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.10.2021r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu na budowanym odcinku 5 drogi S-5.

W miejscowości Zamość udostępniony dla ruchu (wyłącznie docelowego) zostanie obiekt inżynierski WD4-3, natomiast w miejscowości Szkocja udostępniony dla ruchu lokalnego zostanie obiekt inżynierski WD4-8.

Kierowców poruszających się w rozpatrywanych obszarach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.