Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.07.2021r. nastąpi zmiana organizacji ruchu.

W miejscowości Kruszyn Krajeński na początku budowanego odcinka nr 5 Wykonawca wprowadzi tymczasową organizacje ruchu na czas:

  • remontu istniejącej jezdni lewej,
  • budowy jezdni lewej przyszłej drogi S5.

W związku z powyższymi zmianami istniejąca jezdnia lewa (jezdnia w kier. Bydgoszczy) zostanie zamknięta, a ruch na odcinku ok. 700m odbywać się będzie dwukierunkowo po jezdni prawej  (jezdnia w kier. Poznania).

W obszarze prowadzonych prac będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania, a dopuszczalna prędkość zostanie ograniczona do 60 km/h.

Kierowców poruszających się w rozpatrywanym obszarze prosimy o wyrozumiałość, zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.