Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów i nasypów, odhumusowaniem, stabilizacją GWN, wymianą gruntu oraz podbudową pomocniczą i asfaltową. Prowadzono również prace związane z wykonaniem platformy roboczej pod kolumny betonowe.  Wykonawca kontynuował również wykonywanie ścieków trójkątnych i krawężników betonowych.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2, Wykonawca kontynuował deskowanie ustroju nośnego i zbrojenia ustroju nośnego, oraz przystąpił do montażu wpustów. Na obiekcie WS4-5 wykonywano drenaż za przyczółkiem P1 P2 oraz zasypkę przyczółka P1 P2. Na obiekcie WS4-9 Wykonawca przystąpił do betonowania ustroju nośnego.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z kolizją wodociągową PW13 i montażem studni oraz wpustów a także budową zbiornika ZB4, ZB10 i ZB11.

W branży melioracyjnej prowadzono prace związane z budową kolektora DR-42 w km 5+450, oraz wykonywaniem rowu R11-R197 w ciągu trasy głównej w km 3+900.