Dnia 20 marca 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji pod nazwą "Kontynuacja projektowania budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km".

Plac budowy jest terenem, który należy rozumieć jako przestrzeń prowadzonych robót budowlanych, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Przekazanie placu budowy jest obowiązkiem inwestora, zaś przejęcie tego terenu od inwestora jest obowiązkiem wykonawcy. Z momentem przejęcia placu budowy wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich prac przygotowawczych, takich jak prace geodezyjne czy niezbędne przyłącza do infrastruktury.