Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, kontynuuje prace projektowe we wszystkich branżach. Ponadto opracowywane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz procedowane są zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.

Pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19, Wykonawca kontynuuje roboty budowlane. Trwają liczne prace polegające m.in. na humusowaniu, wykopie rowów, naprawie poboczy, profilowaniu skarp i nasypów czy stawianiu barier energochłonnych na wielu drogach dojazdowych o numerach: 1, 2, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21 oraz 23.

Wykonawca ponadto prowadzi naprawę nawierzchni istniejącej DK5, wykonuje warstwy nasypu w ciągu trasy głównej a także pracuje na obiektach inżynierskich.

Na zdjęciu poniżej prezentujemy prace ziemne przy przejściu dla dużych zwierząt, obiekcie PZ4-8a w kilometrze 7+150 (okolice miejscowości Skórzewo).