Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane ze zbrojeniem ustroju nośnego obiektu MS4-2, oraz zbrojeniem poprzecznic przy obiekcie WS4-5 i zbrojeniem płyt przejściowych na obiekcie MS4-7. Wykonywano również szalowanie ścianki zaplecznej podpory 1 obiektu WD4-8.

Wykonawca prowadził prace również w branży sanitarnej związane z montażem odcinków skarpowych – rura DN200 oraz wykonywaniem studni betonowej DN1500. Wykonywano również kolizje wodociągowe PW15, PW20.1 oraz PW20.5.