Utrudnienia w ruchu.

Roboty na trasie głównej:

W dniach 17-18.11.2021 r. na trasie głównej budowanej drogi ekspresowej S5 na jezdni lewej (kier. na Bydgoszcz) od km 1+800 do km 7+000 będą prowadzone prace wymagające zajęcia prawego pasa ruchu. W miejscu prowadzonych prac należy spodziewać się zwężenia jezdni oraz ograniczenia prędkości do 60 km/h. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu związane jest z koniecznością montażu ekranów akustycznych.

Roboty na drogach dojazdowych:

W dniach 18 – 19.11.2021 r. na drodze dojazdowej nr 20 (DD20) w Kołaczkowie Wykonawca będzie prowadził prace związane z budową kanału deszczowego, które będą wymagały zajęcia jednego pasa ruchu. W związku z powyższym w miejscu prowadzonych prac obowiązywać będzie zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.