Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, w dniu 16.04.2020 rozpoczął prace polegające na układaniu masy bitumicznej. Układanie masy odbywa się na Drodze Dojazdowej nr 16.