Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.02.2022 r. na terenie budowy drogi S5 na odcinku 5 w obrębie węzła Rynarzewo, będą prowadzone prace zwiącane ze zniszczeniem ujawnionego niewybuch w postaci: pocisk altyreliski kal. 120 mm w ilości 2 sztuk, za pomocą materiału wybuchowego do użytku cywilnego. Miejsce zniszczenia zabezpieczone jest siłami własnymi poprzez wystawienie posterunków. Niszczenie będzie się odbywać od godz. 12.30 do 13.30, termin zakonczenia prac związanych ze zniszczeniem 18.02.2022 r. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.