Budowa drogi ekspresowej S5, to nie tylko prace związane z branżą drogową czy obiektami. Wykonawca robót budowlanych na odcinku 5 prowadzi szereg działań związanych z nadzorem środowiska.

Na przykład w km 5+210, zaraz przy granicy pasa budowy, znajduje się siedlisko płazów. Siedlisko pozostaje odgrodzone ogrodzeniem herpetologicznym a prace nie są obecnie prowadzone w tym miejscu. Miejsce to jest objęte szczególną kontrolą nadzoru przyrodniczego Wykonawcy.