Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5  w bieżącym tygodniu prowadził prace związane między innymi z:

- Przygotowaniem dokumentacji powykonawczej 

- Prowadzieniem na bieżąco nadzorów autorskich KNA 

Wykonywano również prace porządkowe w ciągu drogi S5 odc. 5