[14.05.2019] W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 Wykonawca prowadził roboty związane z utrzymaniem drogi oraz dróg lokalnych, oraz utrzymaniem dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy oraz naprawą ogrodzeń herpetologicznych. 
 
Przeprowadzone zostały również prace na obiektach inżynierskich:
- w km 2+629,00 na obiekcie WD4-3 - montaż podpór pod deskowanie poprzecznic, zbrojenie oraz deskowanie poprzecznic na podporze P2,
- w km 5+508,00 na obiekcie MS4-7 - montaż zbrojenia ścianki zaplecznej, montaż zbrojenia skrzydeł, wykonanie izolacji cienkiej,
- w km 6+150,00 na przepuście ekologicznym - zasypka przepustu,
- w km 6+250,00 na przepuście ekologicznym - montaż zbrojenia głowicy przepustu, ułożenie betonu płyty dennej głowic przepustu, wykonanie izolacji cienkiej prefabrykatów, wykonanie połączeń między prefabrykatami od strony zasypki,
- w km 9+500,00 na przepuście ekologicznym - wykonanie połączeń między prefabrykatami od strony zasypki, montaż prefabrykatów, ułożenie betonu fundamentu przepustu.
 
Jednocześnie wykonywane są prace w branży wodno - kanalizacyjnej związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
 
Nad wszystkimi prowadzonymi działaniami czuwa stały nadzór archeologiczny oraz nadzór środowiskowy.