Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. w godzinach popołudniowych w Rynarzewie nastąpi zmiana w organizacji ruchu w rejonie budowanego ronda lewego węzła Rynarzewo. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu ma na celu uruchomienie ronda lewego wraz z łącznicami WR3 i WR4. Dodatkowo zostanie zlikwidowany funkcjonujący w rozpatrywanej lokalizacji zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz objazd dla tych pojazdów.  

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do nowego oznakowania.