[12.06.2019] Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu na odcinku S5 (odcinek 5: Białe Błota - Szubin) w województwie kujawsko-pomorskim, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą tej inwestycji.
Szczegóły na stronie: