[12.06.2017]

W dalszym ciągu prowadzone są prace w terenie polegające na ustaleniu zasięgu stanowisk archeologicznych przeznaczonych do wyprzedzających badań wykopaliskowych w obrębie projektowanego odcinka nr 5.

W ostatnim czasie ustalone zostały obszary kolizyjne znajdujące się w dyspozycji jednostek Skarbu Państwa, na których zewidencjonowano stanowiska archeologiczne przeznaczone do wyprzedzających badań wykopaliskowych. Uzyskano zgodę od Nadleśnictwa Szubin, Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na prowadzenie w/w  prac w miejscowości Kołaczkowo.