[12.03.2018] Wykonawca w ramach zamówienia będzie również realizował budowę MOP-ów czyli Miejsc Obsługi Podróżnych. Na odcinku 5 Białe Błota - Szubin powstaną dwa takie miejsca:
 
1. MOP I „Szubin-Zachód” - rodzaju I w miejscowości Kołaczkowo,
2. MOP II „Szubin-Wschód”  - rodzaju II w miejscowości Kołaczkowo.
 
Teren działki MOP będzie podzielony na następujące strefy:
- strefa parkingowo – techniczna położona w pasie najbliżej drogi ekspresowej, w której umieszczone zostaną parkingi dla samochodów ciężarowych, stanowiska zrzutu ścieków z autokarów oraz stanowiska dla samochodów z niebezpiecznymi ładunkami, stanowiska technicznej kontroli pojazdów przez upoważnione służby, a dla MOP II stacja paliw,
- strefa wypoczynku położona w głębi MOP, w której umieszczone zostały tereny piknikowe i place zabaw dla dzieci oraz toaleta wolnostojąca, a dla MOP II budynek gastronomiczno – handlowy.
 
Na granicy stref zlokalizowane zostaną zespoły parkingów dla samochodów osobowych.
 
Każdy MOP będzie również wyposażony m.in. w:
- zadaszone miejsca piknikowe wraz z elementami służącymi do wypoczynku (np. ławki, stoły),
- elementy małej architektury,
- stację transformatorową,
- zbiornik przeciwpożarowy,
- stanowiska dla zrzutu ścieków,
- punkty czerpania wody pitnej,
- hydranty itp.