[11.10.2017] W ostatnim czasie Wykonawca poinformował o planowanym dostarczeniu materiałów na place składowe oraz Plac Budowy.
W pierwszej kolejności przywiezione zostaną:
- przepusty betonowe
- materiały nasypowe (nasypy i wymiany gruntów)
- elementy przebudowy kolizji - rury osłonowe, przewody, słupy.
Materiały zostaną dostarczone najprawdopodobniej do końca bieżącego miesiąca.