[11.01.2019 r.] Pomimo obowiązującej (od 15 grudnia do 15 marca) przerwy zimowej Generalny Wykonawca budowy drogi ekspresowej S5 odcinka Białe Błota - Szubin prowadzi prace na głównym ciągu drogi S5 jak również w branży wodno-kanalizacyjnej oraz w branży mostowej.
Na głównym ciągu drogi ekspresowej S5 Wykonawca obecnie prowadzi roboty polegające na wykonaniu nasypów, wykonaniu oczepów żelbetowych na kolumnach MSC oraz zdjęciu warstwy humusu i wykonaniu przepustów rurowych z blachy falistej na drogach dojazdowych. W branży mostowej natomiast Wykonawca kontynuuje roboty na obiektach inżynierskich oraz przepustach ekologicznych a w branży wodno - kanalizacyjnej realizuje wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Kruszyn Krajeński.