Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2021 r. na trasie głównej budowanej drogi ekspresowej S5 w km 1+800 do 3+600 na jezdni prawej (m. Zamość, kier. na Poznań) będą prowadzone prace wymagające zajęcia prawego pasa ruchu. W miejscu prowadzonych prac należy spodziewać się zwężenie jezdni oraz ograniczenia prędkości do 60 km/h.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.