[10.01.2018] Wykonawca inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km” w dalszym ciągu nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Aktualnie Wykonawca robót budowlanych – Impresa Pizzarotti & C S.p.A nawiązał współpracę z 26 usługodawcami, 12 dostawcami oraz 13 podwykonawcami robót.
Wraz z postępem prac, na placu budowy będą pojawiały się kolejni podwykonawcy. Dzięki dużej liczbie podwykonawców, prace na budowie mogą być prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 
Pomimo obowiązującej (od 15 grudnia do 15 marca ) "przerwy zimowej", Wykonawca przy sprzyjających warunkach pogodowych, kontynuuje prace na budowie.