[09.07.2019] W dalszym ciągu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy jest w trakcie aktualizowania inwentaryzacji budowy drogi ekspresowej S5 odcinek 5 a wykonane dotąd prace są zabezpieczane.
 
Obecnie wykonywane są również następujące działania: 
- Utrzymanie istniejącej drogi oraz dróg lokalnych: DK-5 - 61+066,00 km - 71+010,00 km; 
- Utrzymanie dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy: S5 - 0+000,00 km - 9+726,00 km; 
- Stały nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami: S5 - 0+000,00 km - 9+726,00 km;  
- Nadzór środowiskowy: S5 - 0+000,00 km - 9+726,00 km;
Utrzymanie istniejącej drogi oraz dróg lokalnych dla zapewnienia bezpieczeństwa: DK-5 - 61+066,00 km - 71+010,00 km;