[09.04.2019] Na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 w kilometrze 1+600,00 - 1+800,00 odbyły się badania wykonanej warstwy nasypu płytą VSS. Badania pozwalają na określenie nośności i zagęszczenia podłoża drogowego oraz ustalenie odkształceniowych i wytrzymałościowych właściwości warstwy nasypu. Badanie polega na pomiarze osiadania gruntu pod płytą przy stopniowym obciążaniu go przy pomocy przeciwwagi.