[09.02.2018]  Przedstawiamy plan robót na kolejny tydzień:
 
Obiekty Inżynierskie:
1. TP4-1a – przejście dla pieszych (km 1+780,00), Wykonawca planuje demontaż deskowania segmentu skrajnego części przelotowej oraz montaż deskowania i zbrojenie segmentu środkowego części przelotowej,
2. WD4-6 – wiadukt drogowy (km 5+008,00), przewidywane jest spawanie rozparć ścianek szczelnych oraz wykonanie wykopu na podporze 5,
3. MS4-7 - most drogi ekspresowej (km 5+508,00), kontynuowane będą badania geologiczne,
4. WD4-8 – wiadukt drogowy (km 6+816,00), planowane są działania związane z demontażem deskowania korpusu oraz wykonaniem tymczasowej ścianki szczelnej na podporze 2 i wykonanie wykopu,
5. PZ4-8a – górne przejście dla dużych zwierząt (km 7+150,00), Wykonawca  zamierza zakończyć montaż konstrukcji stalowej na podporze 4 oraz wykonać tymczasową ściankę szczelną na podporze 1,
6. Przepust ekologiczny w km 6+150,00 – planowane są działania związane z wykonaniem wykopu oraz wypompowaniem wody,
7. Przepust ekologiczny w km 6+250,00 – przewidziane jest przewiezienie prefabrykatów i rozpoczęcie montażu,
8. Przepust ekologiczny w km 9+500,00 – Wykonawca zamierza wykonać prace polegające na ułożeniu betonu podkładowego. 
 
W robotach drogowych natomiast przewidziane prace na przyszły tydzień obejmują: odhumusowanie na drogach dojazdowych DD1, DD16, DD18, wymianę gruntu na węźle Rynarzewo - Łącznica nr 3, wykonanie nasypu w miejscowości Kruszyn Krajeński oraz usuwanie drzew i krzewów na długości całego odcinka.
 
Wykonawca planuje również wyburzanie domów na przejętych nieruchomościach.