[09.02.2017]
Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji drogowej S5, ocena oddziaływania na środowisko oraz informacje dotyczące odszkodowania za nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się dnia 09.02.2017r. w Urzędzie Wojewódzkim.
 
Konferencja prasowa zorganizowana została przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięli udział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, p.o. dyrektora oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Jerzy Ptasznik, p.o. zastępcy dyrektora ds. Inwestycji Zbigniew Szymczak oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Dariusz Wrzos, naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Kamila Sobiś i dyrektor Wydziału Infrastriktury i Rolnictwa KPUW Zygmunt Borkowski.