[08.02.2019] W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuację robót głównie na obiektach inżynierskich. Prace będą się odbywały na następujących obiektach:
 
- WD4-3 w km 2+629,00 w miejscowości Zamość,
- WS4-5 w km 3+861,00 w miejscowości Rynarzewo,
- MS4-7 w km 5+508,00 w miejscowości Rynarzewo,
- PZ4-8A w km 7+150,00 - w miejscowości Skórzewo,
- WS4-9 w km 8+720,00 w miejscowości Kołaczkowo.
 
Jednocześnie Wykonawca przewiduje kontynuację robót w branży wodno - kanalizacyjnej oraz prac związanych z utrzymaniem dróg istniejących, lokalnych oraz wewnętrznych dla pojazdów budowy.