Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, jak również układanie warstwy wiążącej oraz podbudowy pomocniczej. Wykonawca wykonywał również drenaż w pasie rozdziału.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2 raz MS4-7 Wykonawca wykonywał deski gzymsowe i krawężnik kamienny. Na obiekcie MS4-4 oraz WS4-5 wykonywano zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych. Na obiekcie WD4-6 wykonywano zbrojenie ustroju nośnego i betonowanie fundamentów. Na obiekcie MD4-6a wykonywano wymianę gruntu i beton podkładowy fundamentów. Na obiekcie WD4-8 wykonywano mury z gruntu zbrojonego, materace odciążające oraz zasypkę.  Na obiekcie PZ4-8A przystąpiono do zbrojenia gzymsów i betonowania zwieńczeń. Na obiekcie WS4-9 wykonywano zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych i deski gzymsowe.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem studni betonowej DN800 oraz wpadowej DN1500, montażu rur DN200 i DN300 oraz wpustów. Wykonywano również budowę zbiornika ZB6 i ZB18 i roboty związane z kolizją wodociągową PW14, i obrukowanie dna rowu przy wylocie KD oraz rurociąg RII od S1 do S2.

W branży elektrycznej wykonywano montaż i podłączenie opraw, oraz montaż rur osłonowych dla kabli oświetleniowych.

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się budową studni SKR-2 oraz budową kanału technologicznego.