Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, humusowaniem, jak również układanie podbudowy asfaltowej i warstwy wiążącej. Wykonawca prowadził również prace związane z montażem ekranów akustycznych.

Wykonawca prowadził prace również na obiektach inżynierskich. Na obiekcie MS4-2 Wykonawca wykonywał drenaż płyty pomostu, asfalt lany i bariery ochronne. Na obiekcie MS4-4 wykonywano izolację wierzchnią kap chodnikowych oraz bariery ochronne. Na obiekcie WD4-6 wykonywano betonowanie poprzecznicy P4. Na obiekcie WS4-5 oraz MS4-7 wykonywano ściek bariery ochronne. Na obiekcie WD4-8 wykonywano antykorozję powierzchni betonowych.  Na obiekcie PZ4-8A wykonywano montaż desek gzymsowych i betonowanie gzymsów. Na obiekcie WS4-9 betonowanie kap chodnikowych oraz izolację MMA- śrutowane jezdnia lewa.

W branży sanitarnej prowadzono prace związane z montażem rur DN200 i DN250 oraz wpustów. Wykonywano montaż kratek wpustowych oraz montaż separatora i osadnika. Wykonywano również budowę zbiornika ZB12 oraz rurociąg RII od S3 do S4.

W branży telekomunikacyjnej Wykonawca zajmuje się budową studni SKR-2 oraz budową kanału technologicznego.