[02.01.2019] Wykonawca po uzyskaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) wydanego w dniu 24.08.2017 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął prace na budowie odcinka 5 drogi ekspresowej S5 tj. od węzła "Białe Błota” (bez węzła) do węzła "Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7 km.

W roku 2018 Wykonawca kontynuował prace drogowe na całym odcinku 5, między innymi w zakresie: zagęszczania nasypów, wymiany gruntów, odwodnienia terenu budowy – wykonanie rowów, stabilizacja podłoża, odhumusowanie, wykonanie nasypu-GWN, wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, wymiana gruntu (wykop, nasyp), zagęszczenie nasypu, rozbiórka budynków, zagęszczenie wymiany gruntów, wykonanie podbudowy, wykonanie podbudowy pomocniczej, stabilizacja podłoża pod konstrukcję, profilowanie skarp, wykonanie podbudowy zasadniczej, wzmocnienie podłoża.
 
Roboty mostowe prowadzone były na obiektach m.in.: TP4-1A, MS4-2, WD4-3, MS4-4, WS4-5, WD4-6, MS4-7, WD4-8, PZ4-8a, WS4-9, prace jakie wykonywane były to: betonowanie, zbrojenie, szalowanie fundamentu, montaż deskowania, izolacja ustroju nośnego, układanie krawężników kamiennych, montaż belek, izolacja fundamentów, zasypka fundamentów, wymiana gruntu pod fundamenty, wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC. Wykonywane były również przepusty. 
 
W ciągu całego roku wykonywane były roboty branżowe: wodociągi i kanalizacja, energetyka i komunikacja.
 
Zakończyły się badania archeologów.