[01.02.2019] W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 Wykonawca prowadził roboty głównie na obiektach inżynierskich:
 
- w km 2+629,00 na obiekcie WD4-3 - montaż deskowania korpusu oraz ułożenie betonu korpusu na podporze P1,
- w km 3+861,00 na obiekcie WS4-5 - ułożenie betonu ławy fundamentowej na podporze P1 oraz montaż deskowania i zbrojenia korpusu na podporze P2,
- w km 5+508,00 na obiekcie MS4-7 - montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego, 
- w km 6+808,00 na obiekcie WD4-8 - demontaż deskowania ustroju nośnego, 
- w km 7+150,00 na obiekcie PZ4-8A - ułożenie betonu podkładowego oraz montaż deskowania i zbrojenia ławy fundamentowej na podporze P3,
- w km 8+720,00 na obiekcie WS4-9 - montaż łożysk, ułożenie betonu ciosów podłożyskowych oraz montaż deskowania poprzecznic na podporach P1 i P2.
 
Jednocześnie kontynuowane są prace w branży wodno - kanalizacyjnej związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.