Aktualności

[18.03.2019] W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 Wykonawca prowadził roboty związane z utrzymaniem drogi oraz dróg lokalnych, oraz utrzymaniem dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy. Kontynuowane są również prace na obiektach inżynierskich:  
[11.03.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.
[06.03.2019] W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 odbyły się badania kontrolne zagęszczenia nasypu w km 2+200,00 - 2+500,00. Badanie zostało przeprowadzone Sondą dynamiczną ciężką SD-50, która jest przeznaczona do wyznaczania zagęszczenia gruntu oraz oceny wytrzymałości o odkształcalności gruntów niespoistych.