Aktualności

[16.02.2018] Wykonawca rozpoczął prace związane z budową przepustów ekologicznych dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia dróg. Przepusty są zaprojektowane i będą wykonane pod drogą ekspresową, łącznicami, drogami bocznymi krzyżującymi się z drogą ekspresową, drogami dojazdowymi, wjazdami awaryjnymi na drogę ekspresową oraz pod pasem technologicznym.
[09.02.2018]  Przedstawiamy plan robót na kolejny tydzień:   Obiekty Inżynierskie:
[02.02.2018] Informujemy, iż na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 Białe Błota - Szubin, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca wykonuje prace związane z porządkowaniem terenu po przeprowadzonym karczowaniu za pomocą specjalistycznego sprzętu, który zbiera i rozdrabnia usunięte karpy.