Aktualności

[21.06.2018] Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.06.2018r. na drodze krajowej nr 5 w miejscowości Szkocja (km 68 + 080) w godzinach przedpołudniowych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu mająca na celu przełożenie ruchu z drogi krajowej na wybudowaną jezdnię tymczasową (by-pass). Wykonanie objazdu związane jest z prowadzeniem prac przy obiekcie inżynierskim WD4-8.  
[18.06.2018] Na dzień 19.06.2018r. Wykonawca odcinka 5, budowanej drogi ekspresowej S5 zaplanował wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z objazdem w ciągu drogi gminnej (ul. Łąkowa w m. Zamość) na czas budowy obiektu inżynierskiego WD4-3.
[12.06.2018] Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku 5 kontynuowane jest odhumusowywanie, wymiana gruntu, nasypy, usuwanie drzew i krzewów, utrzymanie rowów melioracyjnych i utrzymanie istniejącej drogi DK5. Wykonawca prowadzi również roboty polegające na przygotowaniu placu pod wytwórnię Lafarge, przygotowaniu objazdu obiektu WD4-8 oraz wykonaniu platformy pod kolumny. Cały czas zwożony jest także materiał na place składowe.