Aktualności

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, kontynuuje prace projektowe we wszystkich branżach. Ponadto opracowywane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz procedowane są zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.
Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, kontynuuje prace projektowe we wszystkich branżach. Ponadto opracowywane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz procedowane są zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.
Budowa drogi ekspresowej S5, to nie tylko prace związane z branżą drogową czy obiektami. Wykonawca robót budowlanych na odcinku 5 prowadzi szereg działań związanych z nadzorem środowiska.