Aktualności

[13.09.2017] W dniu 11 września 2017 roku zawarto umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Środki z  Unii Europejskiej trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych w Polsce.  
[12.09.2017] W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, przede wszystkim procedury związanej z przejmowaniem gruntów pod drogę S5, prezentujemy dla Państwa broszurę informacyjną dot. procedury przejmowania nieruchomości i wypłaty odszkodowań.  
[07.09.2017] W związku z przekazaniem dnia 30.08.2017r. Placu Budowy Wykonawca z dniem 01.09.2017r. przystąpił do realizacji inwestycji. W pierwszym etapie rozpoczęły się działania związane z robotami przygotowawczymi na placach składowych oraz prace saperskie.