Aktualności

[14.12.2017] Na obecnym etapie inwestycji Wykonawca kontynuuje prace na obiektach TP4-1A - przejście dla pieszych, PZ4-8A - przejście dla zwierząt oraz WD4-8 - wiadukt drogowy:
[07.12.2017] Cały czas kontynuowane są badania archeologiczne w miejscowościach Kołaczkowo i Łachowo gdzie prowadzone są prace ziemne oraz eksploracje obiektów archeologicznych. W Kołaczkowie na stanowisku nr 4 leżącym na terenie przyszłego MOP-u w trakcie badań odkryto pozostałości osadnictwa o chronologii wczesnobrązowej oraz nowożytnej. Łącznie przebadano 65 arów.    
[29.11.2017] Na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 w kilometrze ok 2+000,00 odbyły się badania wykonanej warstwy nasypu płytą VSS. Badania pozwalają na określenie nośności i zagęszczenia podłoża drogowego oraz ustalenie odkształceniowych i wytrzymałościowych właściwości warstwy nasypu. Badanie polega na pomiarze osiadania gruntu pod płytą przy stopniowym obciążaniu go przy pomocy przeciwwagi.