Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.10.2021r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu na budowanym odcinku 5 drogi S-5.
W dniu 15 października 2021 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na budowie drogi ekspresowej S5 odc. Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię lewą na odcinku około 1 km (Lipinki – Kruszyn Krajeński).
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, wykonywaniem warstwy wiążącej i ścieralnej, humusowaniem, wykonywaniem barier drogowych i ścieku muldowego. Wykonawca wykonywał również roboty związane z wykonaniem ekranów akustycznych m.in.