Aktualności

 [14.08.2019] W dalszym ciągu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy jest w trakcie aktualizowania inwe
[07.08.2019] Na chwilę obecną na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 wykonywane są prace porządkowe. Materiały budowlane są inwentaryzowane, transportowane oraz układane na placach składowych. Prowadzona jest inwentaryzacja pod kątem jakości oraz ilości wykonanych robót. Trwają również prace związane z uporządkowaniem dokumentacji oraz końcowym rozliczeniem kontraktu. 
[31.07.2019] Na chwilę obecną na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 wykonywane są następujące prace:   - Zabezpieczenie wykonanych dotąd prac