Aktualności

Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów. Wykonawca wykonywał również odhumusowanie, skarpowanie oraz podbudowę pomocniczą. Wykonywano również rozbiórkę barier energochłonnych oraz drenaż.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.03.2021r. ok. godz. 12:00 w m. Rynarzewo nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zmianie ulegnie aktualny przebieg drogi krajowej nr 5. Obecnie funkcjonujący bajpas przy obiekcie inżynierskim zostanie zlikwidowany, a ruch kołowy oraz pieszy zostanie skierowany pod budowany obiekt (WS4-5 / węzeł Rynarzewo).
W dniu 25.03.2021r. rozpoczną się prace związane z budową rurociągu kablowego w ciągu drogi dojazdowej węzła Bydgoszcz Błonie na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie Krajeńskim do ul. Kolejowej w Lipnikach. Prace będą prowadzone etapami i będą miały charakter prac krótko trwających. Czas trwania robót dla każdego etapu szacuje się na 1-2 dni robocze.