Aktualności

 [16.07.2019] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje inwentaryzację budowy drogi ekspresowej S5 odcinek 5. Wykonane dotąd prace są  w dalszym ciągu zabezpieczane.  
 [09.07.2019] W dalszym ciągu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy jest w trakcie aktualizowania inwentaryzacji budowy drogi ekspresowej S5 odcinek 5 a wykonane dotąd prace są zabezpieczane.  
[02.07.2019] Na chwilę obecną Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy jest w trakcie aktualizowania inwentaryzacji na dzień odstąpienia od umowy Wykonawcy - Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., a wykonane dotąd prace są zabezpieczane.