Aktualności

[18.05.2018] Na odcinku 5 budowy drogi ekspresowej S5 trwają dalsze roboty.
W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi ekspresowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu Wykonawca zaprojektował i wykona zabezpieczenia przeciwhałasowe.
[04.05.2018] Wykonawca rozpoczął roboty w miejscowości Zamość (km 2+135,000) związane z budową obiektu MS4-2 czyli mostu drogi ekspresowej. Do chwili obecnej zostały wykonane roboty polegające na pogrążeniu traconej ścianki szczelnej oraz przygotowaniu platformy do wbicia ścianki szczelnej.