Aktualności

[14.05.2019] W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 Wykonawca prowadził roboty związane z utrzymaniem drogi oraz dróg lokalnych, oraz utrzymaniem dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy oraz naprawą ogrodzeń herpetologicznych.   
[07.05.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawc
[30.04.2019]  W ostatnim czasie na odcinku 5 budowanej drogi ekspresowej S5 odbyły się odwierty w gotowej warstwie mieszanki mineralno - asfaltowej w km 0+150,00 - 0+850,00 na drodze dojazdowej DD16 w miejscowości Szkocja. Odwierty odbyły się w celu ustalenia takich parametrów MMA jak: