Aktualności

[22.11.2017r.] Rozpoczęły się roboty na obiekcie WD4-8 - wiadukt drogowy, który znajduje się na km 6+808,00 drogi ekspresowej S5, w chwili obecnej Wykonawca przeprowadza prace związane z odhumusowaniem.
[14.11.2017] W związku z podpisaną 11 września 2017 r. umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) w ostatnim tygodniu zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego na drodze krajowej nr 5 stanęły dwie tablice informujące o pozyskanych środkach z w.w. Programu w km:
[09.11.2017r.] W ostatnim czasie rozpoczęły się roboty na obiekcie PZ4-8A w Kołaczkowie - jest to przejście górne dla zwierząt dużych i średnich, które będzie przebiegało nad drogą ekspresową w miejscu wzmożonej migracji zwierząt umożliwiające swobodne przemieszczanie się zwierząt. Wykonawca podjął prace związane z wykonaniem wykopu pod fundament kruszywowy.