Aktualności

Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19, Wykonawca kontynuuje roboty budowlane. 
Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, kontynuuje prace projektowe w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozpoczął przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwesycji Drogowej (ZRID).
Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, opracowuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz procedowane są zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.