Aktualności

[06.12.2019]  Informujemy, iż na chwile obecną roboty ralizowane są na odcinkach 3,4,6 i 7 drogi ekspresowej S5. Dla odcinków 1 i 2 Nowe Marzy-Świecie Południe-Bydgoszcz Północ trwają procedury przetargowe zmierzające do wyboru wykonawców. W związku z dużą ilością zapytań, które wpłynęły do bydgoskiego Oddziału od potencjalnych Wykonawców,  termin otwarcia ofert został przesunięty na 17 grudnia 2019 r.
[28.11.2019] Dokonany został odbiór robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku 5 przekazanym pod budowę drogi ekspresowej 5 od km 61+354,00 do km 69+554,00 - łączna ilość 2 356,20 m2. GDDKiA Rejon w Bydgoszczy na bieżąco będzie kontrolował stan wyremontowanego odcinka drogi.
[21.11.2019] Na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuowane są p