Aktualności

[11.10.2017] W ostatnim czasie Wykonawca poinformował o planowanym dostarczeniu materiałów na place składowe oraz Plac Budowy. W pierwszej kolejności przywienione zostaną:
[02.10.2017] W minionym tygodniu Wykonawca poinformował, iż podjęto działania związane z kompensacjami przyrodniczymi czyli działania prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację inwestycji.
[22.09.2017] Obecnie na placu budowy trwają roboty przygotowawcze na placach skłądowych - w minionym tygodniu Wykonawca m.in. przeprowadził działania związane z ustawianiem wagowych kontenerów, ponadto odbywa się karczowanie terenu czyli usuwanie drzew i krzewów oraz prace saperskie. Nad wszystkimi prowadzonymi działaniami czuwa stały nadzór archeologiczny oraz nadzór środowiskowy.