Aktualności

[18.10.2019] Duże zainteresowanie
[11.10.2019] Cały czas na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynu
[04.10.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.