Aktualności

Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, umocnienie pobocza, układanie kostki brukowej, wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego. 
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, oznakowania pionowego, humusowaniem, umocnieniem pobocza, dylatacji bitumicznej oraz ścieków korytkowych. 
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem warstwy ścieralnej, podbudowy KŁSM, umocnieniem pobocza, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem barier drogowych i ścieków korytkowych.