Aktualności

[20.04.2018] W miejscowości Rynarzewo (km 5+000,00) Wykonawca przygotowuje kopalnię kruszywa, której zadaniem będzie pobór materiału spod wody do wykonywania robót ziemnych, głównie do budowy nasypów.
[13.04.2018] W odniesieniu do robót bdowlanych w ostatnim tygoniu na odcinku 5 drogi S5 wykonane zostały m.in. następujące działania:  
[06.04.2018] Na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 w miejscu przyszłego węzła Rynarzewo Łącznica 3 i 4 (km 0+250,00 – 0+350,00) odbyły się badania wykonanej wymiany gruntu.