Aktualności

[14.06.2019]  GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.
[12.06.2019] Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti & C. S.p.a.
[04.06.2019]  W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 Wykonawca prowadził roboty związane z utrzymaniem drogi oraz dróg lokalnych, oraz utrzymaniem dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy.