Aktualności

W bieżącym tygodniu w branży drogowej trwały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów i nasypów.  Wykonawca prowadził prace związane z układaniem podbudowy pomocniczej, stabilizacją GWN, zagęszczaniem nasypów. Na bieżąco prowadzona jest wymiana gruntu oraz profilowanie skarp i rowów. Kontynuowane były prace związane z montażem ścianki szczelnej oraz korytek ściekowych.  
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.09.2020r. w godzinach porannych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową drogi dojazdowej nr 2 (DD2). Ul. Ogrodowa w Kruszynie Krajeńskim zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Świerkowej.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3.09.2020r. Wykonawca robót wprowadzi kolejną zmianę organizacji ruchu. W związku z budową drogi dojazdowej nr 2 (DD2) w Kruszynie Krajeńskim nastąpi zawężenie jezdni i zajęcie pobocza DK5 w km 62+100 – 62+200.