Aktualności

Utrudnienia w ruchu!
Uprzejmie informujemy, że w dniach 10–11.09.2021r. (piątek, sobota) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac pod obiektem inżynierskim WS4-9 w Kołaczkowie, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany przez uprawnionych sygnalistów.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, wymianą gruntu, oczyszczaniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej, układaniem warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej i podbudowy asfaktowej. Wykonywano również ogrodzenia oraz pobocza z destruktu.