Aktualności

Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, jak również układanie warstwy wiążącej oraz podbudowy pomocniczej. Wykonawca wykonywał również drenaż w pasie rozdziału.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów, jak również układanie warstwy transmisyjnej z siatek oraz materaca geostatycznego. Wykonawca wykonywał również podbudowę asfaltową oraz warstwę wiążącą i GWN.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z budową wykopów oraz nasypów. Wykonawca wykonywał również podbudowę asfaltową oraz warstwę wiążącą. Wykonawca kontynuował wykonywanie GWN oraz KŁMS.