Aktualności

[12.06.2017] W dalszym ciągu prowadzone są prace w terenie polegające na ustaleniu zasięgu stanowisk archeologicznych przeznaczonych do wyprzedzających badań wykopaliskowych w obrębie projektowanego odcinka nr 5.
[11.05.2017] W chwili obecnej Wykonawca realizuje prace związane z uzupełnianiem projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych. Jednocześnie cały czas monitoruje postępowanie administracyjne o wydanie przez Wojewodę decyzji ZRID.  
[09.02.2017] Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji drogowej S5, ocena oddziaływania na środowisko oraz informacje dotyczące odszkodowania za nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się dnia 09.02.2017r. w Urzędzie Wojewódzkim.