Aktualności

[17.07.2018] Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 kontynuowane jest odhumusowywanie, wykopy, wymiana gruntu, nasypy, usuwanie drzew i krzewów, utrzymanie istniejącej drogi DK5 oraz wykonanie kolumn betonowych zbrojonych w technologii MSC. Wykonawca prowadzi również roboty polegające na wykonaniu platformy pod kolumny oraz rozbiórkach budynków i ogrodzeń. Cały czas zwożony jest także materiał na place składowe.
[10.07.2018] Wykonawca robót wprowadza kolejne zmiany w organizacji ruchu. Wprowadzane zmiany dotyczą funkcjonowania wjazdów/wyjazdów z budowy na DK 5. Planowane wdrożenie czasowej organizacji ruchu dotyczyć będzie poniższych wyjazdów:  
[06.07.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.