Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. w godzinach popołudniowych w Rynarzewie nastąpi zmiana w organizacji ruchu w rejonie budowanego ronda lewego węzła Rynarzewo. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu ma na celu uruchomienie ronda lewego wraz z łącznicami WR3 i WR4. Dodatkowo zostanie zlikwidowany funkcjonujący w rozpatrywanej lokalizacji zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz objazd dla tych pojazdów.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.05.2022 r. w Zamościu nastąpi zmiana w organizacji ruchu.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem nasypów, podpubowy pomoniczej, układaniem warstwy ścieralnej, obrubki kamiennej, podbudowy C16/20, podbudowy asfaltowej oraz KŁSM.