Aktualności

[16.04.2019] W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 Wykonawca prowadził roboty związane z utrzymaniem drogi oraz dróg lokalnych, oraz utrzymaniem dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy, wymianą gruntów nienośnych zalegających w podłożu, wykonaniem nasypów z gruntu kat. I-IV, wykonaniem wykopów, wykonaniem gruntu stabilizowanego cementem, umocnieniem powierzchni płaskich i skarp humusem.
[09.04.2019] Na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 w kilometrze 1+600,00 - 1+800,00 odbyły się badania wykonanej warstwy nasypu płytą VSS. Badania pozwalają na określenie nośności i zagęszczenia podłoża drogowego oraz ustalenie odkształceniowych i wytrzymałościowych właściwości warstwy nasypu. Badanie polega na pomiarze osiadania gruntu pod płytą przy stopniowym obciążaniu go przy pomocy przeciwwagi.
[02.04.2019] W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 Wykonawca prowadził roboty związane z utrzymaniem drogi oraz dróg lokalnych, oraz utrzymaniem dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy. Realizowane są również prace związane z  wykonaniem nasypów oraz wymianą gruntu.