Aktualności

Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem nasypów, GWN oraz wykonywaniem kolumn betonowych.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.01.2021r. w m. Szkocja zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Wspólnej (droga gminna nr 090501C). Zmiana organizacji ruchu związana jest z budową obiektu WD4-8 i przewiduje poprowadzenie trasy dojazdu ze Szkocji do DK5 drogą dojazdową nr 15 (DD15) oraz prawą jezdnią przyszłej drogi S-5 (pod obiektem WD4-8). Na całym odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów i nasypów, układaniem podbudowy KŁSM, wykonywaniem platformy roboczej pod kolumny betonowe oraz wykonywaniem kolumn betonowych.