Aktualności

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, kontynuuje prace projektowe we wszystkich branżach. Ponadto opracowywane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zakończył prace nad wykonywaniem projektów profilu podłużnego drogi głównej S5 oraz zakończono proces zatwierdzania Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.
Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5, kontynuuje prace projektowe we wszystkich branżach. Ponadto opracowywane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz procedowane są zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dróg dojazdowych.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.06.2020r. ok. godz. 8:00 pomiędzy ul. Świerkową a ul. Kwiatową w miejscowości Kruszyn Krajeński nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na wspomnianym obszarze kierowcy powinni liczyć się z lokalnym zwężeniem drogi. Wprowadzenie organizacji ruchu ma na celu umożliwienie prac związanych z budową drogi dojazdowej nr 2 (DD2).