Aktualności

Informujemy, że w dniu 03.12.2020r. Wykonawca budowanego odcinka nr 6 drogi S-5 wprowadzi tymczasową organizację ruchu  na połączeniu odcinków 5 i 6. Ruch główny z drogi dojazdowej DD20 odcinka 5 zostanie przełożony na jezdnię lewą przyszłej drogi S-5 (ruch dwukierunkowy prowadzony jedną jezdnią).
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów i nasypów, stabilizacją GWN, wymianą gruntu oraz podbudową pomocniczą i asfaltową. Prowadzono również prace związane z wykonywaniem kolumn betonowych.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów i nasypów, odhumusowaniem, stabilizacją GWN, wymianą gruntu oraz podbudową pomocniczą i asfaltową. Prowadzono również prace związane z wykonaniem platformy roboczej pod kolumny betonowe.