Aktualności

W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca prac na odc. 5 w dniu 23.10.2020 od godz. 10:00 planuje wprowadzić czasową organizację ruchu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.10.2020r. w godzinach porannych nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wykonawca zamknie dla ruchu część ulicy Usługowej w Lipnikach w związku z budową drogi dojazdowej nr 1 (DD1).
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów i nasypów, stabilizacją GWN, układaniem obrzeży betonowych i ścieków trójkątnych.