Aktualności

Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem nasadzeń, podbudowy pomocniczej, nawierzchni z płyt ażurowych, wymianą gruntu, krawężników betonowych, prac porządkowych oraz ogrodzeń.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.06.2022 r. w Szkocji, na drodze dojazdowej nr 16 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. 
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuuje roboty budowlane.  W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem nasadzeń, podbudowy KŁSM, korytek ściekowych, umocnienia poboczy, wymianą gruntu, humusowaniem oraz montażem balustrad.