Aktualności

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed protokolarnym przejęciem od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem w którym wyodrębniono lokal mieszkalny, zobowiązuje właścicieli do rozwiązania umów z gestorami mediów (woda, prąd, gaz itp.), jak również zgłoszenie obowiązku wymeldowania z zajmowanych budynków mieszkalnych czy lokali.
[12.06.2017] W dalszym ciągu prowadzone są prace w terenie polegające na ustaleniu zasięgu stanowisk archeologicznych przeznaczonych do wyprzedzających badań wykopaliskowych w obrębie projektowanego odcinka nr 5.
[11.05.2017] W chwili obecnej Wykonawca realizuje prace związane z uzupełnianiem projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych. Jednocześnie cały czas monitoruje postępowanie administracyjne o wydanie przez Wojewodę decyzji ZRID.