Aktualności

[13.02.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.
[08.02.2019] W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuację robót głównie na obiektach inżynierskich. Prace będą się odbywały na następujących obiektach:   - WD4-3 w km 2+629,00 w miejscowości Zamość,
[01.02.2019] W ostatnim czasie na budowie drogi ekspresowej S5 odcinek 5 Wykonawca prowadził roboty głównie na obiektach inżynierskich: