Odcinek nr. 5 Białe Błota – Szubin (9,7 km)

W czerwcu 2019 roku zerwano z firmą Impresa Pizzarotti kontrakt, przy zaawansowaniu robót, które wynosiło 39%. W sierpniu 2019 rozpisano przetarg, a w styczniu 2020 roku nowym wykonawcą zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud (za kwotę ponad 359 milionów złotych, przy kosztorysie GDDKiA, który opiewał na około 60 milionów złotych mniej). Umowę podpisano 13 marca 2020 roku, a nowy termin realizacji był wyznaczony pod koniec 2021 roku. Odcinek udostępniono do ruchu 30 października 2021, jednakże prace wykończeniowe trwały do 2022 roku, między innymi przy węźle Rynarzewo, który oddano do użytku 1 czerwca 2022.

Kontakt